Hành trình kinh doanh mỹ phẩm đúng luật của bạn

Hành trình kinh doanh mỹ phẩm đúng luật của bạn

Regular price 5.900.000₫ Sale

Liên hệ hotline: 0804 805 868

Khoá học giúp bạn có cái nhìn bao quát nhưng cụ thể về các cách thức kinh doanh trong ngành mỹ phẩm, từ đó giúp bạn chọn ra hành trình phù hợp, đúng theo quy định của pháp luật.

Chi tiết khóa học tại: https://lammypham.hoola.vn/course/luat-san-xuat-va-kinh-doanh-my-pham