Giảm nếp nhăn

Giảm nếp nhăn là một công dụng rất "đáng nghi" của mỹ phẩm. Bạn có thể cho rằng, làm nếp nhăn chậm xuất hiện thì còn có lý, nhưng một cái nếp nhăn mà mất được ư? Hư cấu này!

Đó cũng là điều tôi nghĩ cho đến khi hai cái "ngoặc đơn" (xuất hiện mờ nhạt sau mỗi khi tôi cười) biến mất. Vì vậy hôm nay tôi có thể tự tin lập một nhóm nguyên liệu làm giảm nếp nhăn. Có một số nguyên liệu sẽ giúp da tự sản sinh collagen, một số giúp cấu trúc lại làn da. Hoặc có những nguyên liệu rất "buồn cười" như dimethicone, nó lấp đầy nếp nhăn một cách rất tạm thời, tôi cũng cho vào nhóm này.

0 products

Sorry, there are no products in this collection