Thiên nhiên hay hóa chất?

THIÊN NHIÊN HAY HÓA CHẤT?

Có những nhãn hàng hoặc sản phẩm nghe rất "hóa chất", nhưng lại rất được ưa chuộng nhé. Ví dụ:
- Tẩy da chết AHA, BHA
- Vitamin (niacinamide, C...)
- Ferulic acid, kojic acid... nói chung là các "axit"
- Retinol

Chúng ta có thể thấy rằng: không cứ phải thể hiện là mỹ phẩm thiên nhiên thì mới hấp dẫn được khách hàng.

Sản phẩm đinh của bạn là gì? Bạn quảng cáo nó ra sao?