Thí nghiệm trên động vật, bạn ủng hộ hay phản đối?

Thí nghiệm trên động vật không phải là bôi một thành phẩm lên động vật, mà là sử dụng một số thành phần hóa học lên động vật để nghiên cứu tính an toàn của thành phần đó.

(Thực ra các hãng hay nói "Chúng tôi không thí nghiệm trên động vật", nhưng quá trình nghiên cứu công thức mới thì hầu như không dùng đến động vật, nếu so với quá trình nghiên cứu thành phần mới. Và kể cả các hãng không thí nghiệm trên động vật trong quá trình sáng tạo công thức, thì chúng ta cũng hiểu rằng thành phần họ sử dụng vào công thức đó, trước đó đã từng được thí nghiệm trên động vật. Về cơ bản, chúng ta đang hưởng một nền công nghiệp mỹ phẩm dựa trên rất nhiều thí nghiệm trên động vật)

Hiện nay nhiều nước đã cấm thí nghiệm trên động vật để ứng dụng trong mỹ phẩm. Điều này tạo ra một trở ngại đối với ngành công nghiệp làm đẹp, bởi vì không thể phê duyệt một thành phần mới trong khi không có đầy đủ dữ liệu an toàn của thành phần đó.

Trong khi đó, rất nhiều thành phần trước nay được phê duyệt cho vào mỹ phẩm nay lại bị xem xét để ngừng tiếp tục sử dụng (hay còn gọi là đang bị xem xét để cấm trong mỹ phẩm).

Tất cả những điều này khiến chúng ta có thể lo ngại rằng, nếu theo tình hình này, danh mục thành phần mỹ phẩm sẽ ngày càng thu hẹp lại.

Mọi người ủng hộ, hay phản đối?