Kiểm định hiệu quả của mỹ phẩm

Thị trường mỹ phẩm ở Việt Nam được coi là khá hỗn loạn. Bởi vậy, các nhà quản lý mỹ phẩm đang tập trung vào việc kiểm định độ an toàn của mỹ phẩm (safety tests). Các bạn có thể thấy hiện tại Việt Nam chỉ có những bài kiểm tra như kiểm tra chì - thủy ngân - asen, kiểm tra vi sinh, kiểm tra tính kích ứng, kiểm tra để phát hiện các thành phần cẩm trong mỹ phẩm...

Điều này có nghĩa là nếu chúng ta muốn có những kiểm định về hiệu quả (efficacy tests), muốn có nền tảng khoa học đứng đằng sau các tuyên bố (claims), ví dụ như chỉ số SPF của sản phẩm là bao nhiêu, hay là các kết quả before-after (trước và sau khi KH sử dụng sản phẩm), kiểm định độ bền - độ phủ - độ chống trôi của mỹ phẩm trang điểm v.v... thì Việt Nam đang chưa có dịch vụ. Như vậy đa phần mỹ phẩm "made in Vietnam" đưa ra claim sau một quá trình thực bán và thực review của khách hàng. Chúng ta hiểu ảnh before và after tự chụp thì sẽ không chuẩn xác như ảnh của phòng kiểm nghiệm chụp.

Để xác định hiệu quả của sản phẩm một cách khoa học, thì chúng ta cần tìm một đơn vị đánh giá độc lập, những đơn vị này các bạn có thể tìm ở những nước lân cận (hoặc có cung cấp dịch vụ cho khu vực Đông Nam Á), ví dụ như:
- AMA labs
- HelioScreen Asia
- Spincontrol Asia
- DermaTest

Các bạn quan tâm thì có thể vào các trang web của họ để xem những bài kiểm tra tính hiệu quả (efficacy tests) mà họ có thể làm là gì, phương pháp thực hiện của họ như thế nào.