Khảo sát thị trường bằng cách nào cho nhanh và tiết kiệm nhất?

Nhiều ACE quan tâm đến các vấn đề kỹ thuật sản phẩm. Theo mình hiểu có nghĩa là các ACE chưa ưng ý với sản phẩm ở một khía cạnh nào đó.

Điều này có thể do mấy nguyên nhân:
- Thiết lập đề bài chưa rõ ràng
- Đề bài rõ ràng nhưng quy trình nghiên cứu chưa tốt
- Đề bài rõ ràng, nghiên cứu tốt nhưng chuyển sang sản xuất quy mô lớn chưa tốt

Đầu tiên, thiết lập đề bài rõ ràng. Chủ yếu nó là ở khâu nghiên cứu thị trường và nghĩ ngợi, chứ chưa đến công đoạn bắt tay vào tạo ra cái gì cả. Nhưng nó lại quyết định (theo ý kiến chủ quan của mình là) 60% sự thành công của công thức. Chính vì thế các tập đoàn mỹ phẩn lớn họ bỏ ra nhiều tiền cho các công ty nghiên cứu thị trường như Mintel hay Nielsen, trong khi vẫn nuôi 1 bộ máy R&D để thiết lập đề bài và hiện thực hoá đề bài đó.

Mình lấy ví dụ như thỏi son lì. Nếu nghĩ thoáng qua, chúng ta tưởng KH đang muốn mua một thỏi son với 2 tiêu chí là “bám lâu” (tức là lì) và “màu đẹp”. Nhưng đằng sau đó là những tiêu chí “ngầm hiểu” của KH nhưng họ lại không nói cho chúng ta biết, chẳng hạn như thỏi son không vón cục, phải rắn chắc nhưng lướt trên môi êm như nhung, phải không làm môi bị khô, không bị bở, đánh rơi thì nó không vỡ, phải không đổ mồ hôi, ba tháng không dùng mở ra vẫn phải như mới...

Kết quả là nếu chúng ta làm ra được thỏi son “lâu trôi” và “có màu đẹp”, nhưng nó lại lỗi ở đâu đó, thì chúng ta lại phải làm thêm một lần nghiên cứu lại.

Chi bằng ngay từ đầu chúng ta khảo sát thị trường rõ ràng và đưa ra một đề bài bao quát nhiều vấn đề, thì chúng ta sẽ nhanh có một công thức ưng ý.