"Mỹ phẩm thiên nhiên" liệu đã đủ?

 Theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, "mỹ phẩm thiên nhiên" mặc dù chưa đóng góp nhiều vào tổng doanh thu của ngành chăm sóc cơ thể (personal care), nhưng lại là nhóm có tốc độ tăng trưởng cao nhất.

Để bán chạy hơn đối với sản phẩm thiên nhiên, các nhãn hàng không nên chỉ đưa ra các tuyên bố (claim) như: nguồn gốc thiên nhiên, từ thảo mộc, không chứa chất này chất nọ..., mà còn nên CHỈ ĐÍCH DANH rằng MỸ PHẨM NÀY CHỨA CHẤT GÌ.

Ví dụ: mỹ phẩm được ghi là "không chứa paraben" có thể giúp tăng doanh thu bán hàng (của sản phẩm đó) đến 2,4%. Nhưng nếu "không chứa paraben" lại đi cùng một thông điệp khác (chẳng hạn "làm từ lô hội") thì giúp tăng doanh thu đến 12%.