Chiến dịch "giảm chai nhựa" đối với mỹ phẩm

Trên thế giới hiện đang có chiến dịch "giảm chai nhựa" đối với mỹ phẩm.

Xà phòng bánh để tắm thay vì sữa tắm
Xà phòng gội đầu dạng rắn thay vì dầu gội
Sau này có thể cả lotion bar thay vì sữa dưỡng da. (Lotion bar là một sản phẩm dưỡng thể dạng sáp, hình thức giống bánh xà phòng).